Sjoa Rafting - masse aktiviteter!

Sjoa Rafting AS er en allsidig aktivitetsbedrift med rafting som hovedaktivitet. Vår beliggenhet ved Sjoas bredd i Heidal, gjør at vi har den best tenkelige lokalisering ved Europas beste raftingelv. Dette gjør rafting og elvebrett til helt naturlige hovedaktiviteter.
Vi ønsker å formidle våre aktiviteter som naturopplevelser, hvor vi benytter oss av de naturgitte ressursene omkring oss.

 

juvingJuvingelvebrettElvebrettduckyDucky

paintballPaintballbrupendelBrupendelfemkamp15-kamp

brevandringBrevandringklatringKlatringgrotteturerGrotteturer

hoydebaneHøydebaneridningRidning

 

 

Denne siden:

..er produsert med Joomla publiseringsverktøy

Webansvarlig: Asbjørn Letrud

Stor takk til Roar Strand som har latt oss
bruke mange av hans foto. Kontakt:

Smedsmo Camping og Fritid 

Vågåvegen, 2680 Vågå - Norway

Tlf: (+47) 48 12 11 18